Insane
Mod giả icon và Stt3 2 dòng cho máy chưa root

Mod giả icon và Stt3 2 dòng cho máy chưa root

24-06-2016 bởi Admin

Mod giả icon và Stt3 2 dòng cho máy chưa root

Đây là file làm sẵn đã mod giả stt3 2 dòng cho máy chưa root. Ai yêu thích loại này thì tải về dùng thử nhé. Cách mod stt3 này thực ra sử dụng qua

skin uccw

thôi và mod lại tí thôi. Demo đây.
Mod giả icon và Stt3 2 dòng cho máy chưa root

Hướng Dẫn:
- Tải uccw từ ch play hoặc google
uzip ra
- Tải file uzip bên dưới
- Vào uccw chọn dấu +
- Chọn import skin uzip
- Vào thư mục mà bạn tải skin về.
- Chọn skin uzip là đã hoàn tất cài skin vào uccw
- Ra màn hình chọn thêm Widget, tùy launch nên sẽ có nhiều cách, đa số là chạm giữ màn hình 3 giây, xuất hiện phần cài đặt màn hình, chọn add widget, chọn uccw kích cỡ muốn thêm. nó sẽ đưa đến mục skin, chọn skin cần đưa ra là ok.
Ẩn thanh stt của máy để đẹp hơn bạn nên dùng Holo launcher or Nova launcher nhé!